สนับสนุนเสื้อให้กับวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหอไกร

IMG_7297

สนับสนุนเสื้อให้กับวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหอไกร

เมื่อวันที่  22 กรกฏาคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด โดยกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเสื้อให้กับนักเรียนของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหอไกร เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหอไกร

278138 1595390244337 IMG_7287 IMG_7297

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *