สนับสนุนอุปกรณ์ป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

S__15302671

สนับสนุนอุปกรณ์ป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

เมื่อวันที่  1 กรกฏาคม 2563  ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับทางโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ โดยทางบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์เจล หน้ากาก เฟชชิล เพื่อใช้ในการป้องกันแก่นักเรียนโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ต่อไป

S__15302669 S__15302671 S__15302674 S__15302676

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *