สนับสนุนปัจจัยบูรณะซ่อมแซมเมรุที่กำลังชำรุด ณ วัดหอไกร

28108

สนับสนุนปัจจัยบูรณะซ่อมแซมเมรุที่กำลังชำรุด ณ วัดหอไกร

เมื่อวันที่  1 กรกฏาคม 2563  ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนปัจจัยบูรณะซ่อมแซมเมรุที่กำลังชำรุด ณ วัดหอไกร เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

28108

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *