สนับสนุนงบประมาณให้กับจุดตรวจคัดกรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

126238

สนับสนุนงบประมาณให้กับจุดตรวจคัดกรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วย บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณ ให้กับนายโชคชัย รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอบางมูลนาก ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดซื้อของบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองฯ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองฯ ณ สถานที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1118 สายชุมแสง – บางมูลนาก บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทอง (ขาเข้าอำเภอบางมูลนาก) ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

126238

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *