สนับสนุนงบประมาณตั้งด่านตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 อำเภอบางมูลนาก

171152

สนับสนุนงบประมาณตั้งด่านตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 อำเภอบางมูลนาก

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อในอำเภอใกล้เคียงอำเภอบางมูลนาก ทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉิน COVID-19 อำเภอบางมูลนาก  มีข้อสั่งการ ให้ปิดเส้นทางย่อยที่สัญจรไปมาจากบางมูลนาก – ชุมแสง ยกเว้นถนนเส้น 1118 จัดให้มีการตั้งด่านตรวจคัดกรองโดยมี ฝ่ายปกครองอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ อาสาสมัครอำเภอบางมูลนาก แพทย์ พยาบาล อสม. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.  กู้ชีพ-กู้ภัย  และจิตอาสา เฝ้าระวังทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ณ ด่านตรวจโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร

เพื่อการมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉิน  COVID-19 อำเภอบางมูลนาก  ได้จัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ในด่านตรวจคัดกรอง ณ ด่านตรวจโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ต่อไป

171051 171052 171152

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *