สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอบางมูลนาก

IMG_20210127_145138

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอบางมูลนาก โดย ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนากเป็นผู้รับมอบ

IMG_20210127_145138

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *