สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันฟุตบอลมวลชน”อำเภอบางมูลนากคัพ”ให้กับสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

145972

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันฟุตบอลมวลชน”อำเภอบางมูลนากคัพ”ให้กับสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ทางบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันฟุตบอลมวลชน”อำเภอบางมูลนากคัพ ประจำปี 2565ให้กับสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

145972

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *