สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับผู้มาพักในศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง Local Quarantine (LQ) ตำบลหอไกร

68638

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับผู้มาพักในศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง Local Quarantine (LQ) ตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  นายสโรชา สิตวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร รับมอบเงินจำนวน 3,000บาท จากคุณชนะภัย สหัสา ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เพื่อสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับผู้มาพักในศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ณ ศูนย์กักกัน Local Quarantine (LQ)  ตำบลหอไกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

68638

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *