สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

49428

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  นายโชคชัย  รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากคุณชนะภัย สหัสา ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลบางมูลนาก จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยมีแพทย์หญิงนิษณา สิงหาคำ ผู้แทนจากโรงพยาบาลบางมูลนาก และสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องทำงานนายอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

49418 49423 49424 49427 49428

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *