สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละตำบลบางไผ่ ประจำปี 2564

129953

สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละตำบลบางไผ่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  2564  ทางบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบเงินสนับสนุนป้ายผ้าการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละตำบลบางไผ่ ประจำปี 2564 ให้กับทางคณะกรรมการจัดงานฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นของตำบลบางไผ่  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน

129953

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *