สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2562

84827 (Medium)

สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  2562  นายจิรพัฒน์  โตวณะบุตร ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า  เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบเงินสนับสนุนป้ายผ้าการจัดงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2562 ให้กับทางคณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางมูลนาก  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และชุมชน

84827 (Medium)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *