สนับสนุนการจัดงานสืบสานบารมีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนาก ประจำปี 2564

IMG_20211119_133722

สนับสนุนการจัดงานสืบสานบารมีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนาก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่  18 ธันวาคม  2564  ทางบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบเงินสนับสนุนป้ายผ้าการจัดงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2564 ให้กับทางคณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางมูลนาก  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน

124041 IMG_20211119_133722

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *