สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565

194662

สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565

ด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบกิจการ และชมรมนายจ้างพิจิตร กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ภายใต้คำขวัญ “แรงงานพิจิตรปันสุข ปลุกพลังจิตอาสา รวมใจมาบริจาคโลหิต” ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร โดยทางบริษัท   เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันแรงงาน ประจำปี 2565 ต่อไป

194662

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *