ศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ประจำปี2563

2022020_๒๐๐๒๒๔_0041

ศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563  นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ และผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมศึกษาดูงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2)   ศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม และศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม) และศึกษาดูการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง (วิธีการกล่ำปลาดุก  วิธีการป้องเคย  ชมฟาร์มหอย  ปลูกต้นโกงกาง)  อีกทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานบริหารจัดการด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ  นำมาประยุกต์ใช้ในงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1922020_๒๐๐๒๒๔_0118 1922020_๒๐๐๒๒๔_0128 2022020_๒๐๐๒๒๔_0028 2022020_๒๐๐๒๒๔_0035 2022020_๒๐๐๒๒๔_0041 2022020_๒๐๐๒๒๔_0042 2022020_๒๐๐๒๒๔_0055 2022020_๒๐๐๒๒๔_0059 2022020_๒๐๐๒๒๔_0061 2022020_๒๐๐๒๒๔_0085 2022020_๒๐๐๒๒๔_0090 2022020_๒๐๐๒๒๔_0100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *