ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUNBER ONE รอบพื้นที่ ปี 2565

FB_IMG_1656463440154

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUNBER ONE รอบพื้นที่ ปี 2565

เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2565  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ และให้การต้อนรับ นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUNBER ONE ระดับประเทศ  ณ ห้องประชุมอำเภอบางมูลนาก

FB_IMG_1656463395584 FB_IMG_1656463401381 FB_IMG_1656463405616 FB_IMG_1656463418025 FB_IMG_1656463420436 FB_IMG_1656463428184 FB_IMG_1656463440154 FB_IMG_1656463442576 img1656386566007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *