ร่วมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ

1608786514310

ร่วมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  2563  นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การเสริมสร้างทักษะการทำงานในสถานประกอบกิจการ” ในโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร  ณ สวนคุณยายรีสอร์ท อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และร่วมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

1608786512185 1608786514310 IMG_20201224_091033 IMG_20201224_092015 IMG_20201224_114619 line_131701525455944 line_131705199143965 line_131734663954377

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *