ร่วมโครงการเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดพิจิตร

ณ วัดปากคลอง​ไข่เน่า​_๑๙๑๑๒๖_0005 (Small)

ร่วมโครงการเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดพิจิตร

         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสิริรัฐ   ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรหน่วยงาน และ ประชาชนพร้อมให้การต้อนรับ มีกิจกรรมภาคเช้า ทำบุญตักบาตร มอบชุดสุขอนามัยผู้สูงอายุ/ผ้าห่ม ณ วัดปากคลองไข่เน่า  และภาคบ่าย มอบทุนการศึกษา พิธีมอบหนังสือให้ห้องสมุด  และกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม  เสร็จสิ้นกิจกรรม

ณ วัดปากคลองไข่เน่า_๑๙๑๑๒๖_0060 ณ วัดปากคลองไข่เน่า_๑๙๑๑๒๖_0085 ณ วัดปากคลองไข่เน่า_๑๙๑๑๒๖_0001 ณ วัดปากคลองไข่เน่า_๑๙๑๑๒๖_0007 (Small) ณ วัดปากคลองไข่เน่า_๑๙๑๑๒๖_0041 ณ วัดปากคลองไข่เน่า_๑๙๑๑๒๖_0049 ณ วัดปากคลองไข่เน่า_๑๙๑๑๒๖_0083 ณ วัดปากคลองไข่เน่า_๑๙๑๑๒๖_0005 (Small)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *