ร่วมโครงการอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

img1608703440247

ร่วมโครงการอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่  23 ธันวาคม  2563  นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อวิชา “ประสบการณ์ และความภาคภูมิใจในการดำเนินการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” ในโครงการอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร  ณ  โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิจิตร เป็นที่เรียบร้อย

1608703148123 IMG_20201223_114637 IMG_20201223_115201 img1608688929115 img1608703440247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *