ร่วมเป็นเจ้าภาพ Good Morning Governor จังหวัดพิจิตร

S__33693729

ร่วมเป็นเจ้าภาพ Good Morning Governor จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ทางบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัดได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ Good Morning Governor ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน คลังน้ำมันพิจิตร โรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดพิจิตร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดพิจิตร โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฯ พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานฯเพื่อเป็นการพบปะสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ณ ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

S__3735742 S__4456462 S__4456468_0 S__33693704 S__33693729

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *