ร่วมยินดีต้อนรับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านใหม่

78816

ร่วมยินดีต้อนรับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านใหม่

เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2563  ผู้บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  ร่วมยินดีต้อนรับนายรังสรรค์  ตันเจริญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี  ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

78816

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *