ร่วมมอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

77233

ร่วมมอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทางเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร นำโดย หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร  และผู้จัดการบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์สิ่งของใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วย ควิด-19 อำเภอบางมูลนาก  โดยมีผู้แทนฝ่ายบริหารฯจากโรงพยาบาลบางมูลนากเป็นผู้รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

77231 77233

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *