ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

148297 (Small)

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่  29 ธันวาคม  2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลหอไกร ณ บริเวณหน้าป้อมพักสายตรวจบางโพ สี่แยกไฟแดง หมู่ที่ 9 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

140887 148297 (Small) 148301_0 148306_0 S__34079047 S__34079049_0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *