ร่วมพิธีมอบทุนการอุปการะเด็กฯและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี แต่ยากจนในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

39086

ร่วมพิธีมอบทุนการอุปการะเด็กฯและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี แต่ยากจนในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบทุนการอุปการะเด็กฯและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดีแต่ยากจนในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก 1.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร จำนวน 20 ทุนๆละ1,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  2.สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดพิจิตร จำนวน 27 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 27,000บาท 3.กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอบางมูลนาก จำนวน 20 ทุนๆละ 1,500บาท เป็นเงิน 30,000บาท รวม 67ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 87,000 บาท โดยมีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ตำแหน่งปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฯ นายโชคชัย รักเกื้อ ตำแหน่งนายอำเภอบางมูลนาก คณะกรรมการกิ่งกาชาดจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารฯและหน่วยงานเข้าร่วมงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก

39075 39076 39077 39080 39081 39082 39083 39085 39086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *