ร่วมประชุมแนวทางการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประชุมแนวทางสร้างเครือข่าย​ฯครั้งที่1(23-3-64)_

ร่วมประชุมแนวทางการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมประชุมแนวทางการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ และส่วนราชการ ในรูปแบบเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่  ให้แก่สมาชิกเครือข่ายรายเดิมและรายใหม่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประชุมแนวทางสร้างเครือข่ายฯครั้งที่1(23-3-64)_ ประชุมแนวทางสร้างเครือข่ายฯครั้งที่1(23-3-64)__5 ประชุมแนวทางสร้างเครือข่ายฯครั้งที่1(23-3-64)__11 ประชุมแนวทางสร้างเครือข่ายฯครั้งที่1(23-3-64)__14 ประชุมแนวทางสร้างเครือข่ายฯครั้งที่1(23-3-64)__17 ประชุมแนวทางสร้างเครือข่ายฯครั้งที่1(23-3-64)__21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *