ร่วมประชุมซักซ้อม การรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

FB_IMG_1637053255269

ร่วมประชุมซักซ้อม การรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้ นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อม การรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนากเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลงานระดับอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ซึ่งอำเภอบางมูลนากได้รับคัดเลือกจากจังหวัดพิจิตรเข้าประกวดผลงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยคณะกรรมการฯระดับเขต จากกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะมาประเมินผลงานฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

FB_IMG_1637053252240 FB_IMG_1637053255269 FB_IMG_1637053264920 FB_IMG_1637053269064

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *