ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับดำเภอ (พชอ.)อำเภอบางมูลนาก

FB_IMG_1623309689199

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับดำเภอ (พชอ.)อำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ / คนพิการ การสร้างเสริมสุขภาพ (การดูแลเด็กกลุ่มอายุ 0-4ปี วัยรุ่น และกลุ่มวัยทำงาน) ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดการขยะ และการจัดการน้ำ  ฯลฯ  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

FB_IMG_1623309674489 FB_IMG_1623309679341  FB_IMG_1623309689199 FB_IMG_1623309709567 IMG_20210610_100318 IMG_20210610_112231

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *