ผู้บริหารฯ นำพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2565

img1651040384223

ผู้บริหารฯ นำพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  ผู้บริหารฯ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย  และเกิดการส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆที่ดี

1651040173093 1651040176694 1651040176974 1651040177282 FB_IMG_1651057234254img1651040384223

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *