ร่วมจิตอาสาในโครงการวันดินโลก

1073358 (Small)

ร่วมจิตอาสาในโครงการวันดินโลก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 2 ตำบลหอไกร จัดโครงการวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 2 ตำบลหอไกร เพื่อเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลหอไกร

1073354 (Small) (Small) 1073355 (Small) 1073357 (Small) 1073358 (Small)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *