ร่วมงาน RUN FOR FUN วิ่งสนุก สุขภาพดี ครั้งที่ 2 อำเภอบางมูลนาก

S__20594722

ร่วมงาน RUN FOR FUN วิ่งสนุก สุขภาพดี ครั้งที่ 2 อำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรพัฒน์ โตวณะบุตร ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำพนักงานเข้าร่วมงาน RUN FOR FUN วิ่งสนุก สุขภาพดี ครั้งที่ 2 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ

S__20594722  19103                                                                           19106 192118 192416 S__5750789 S__20594727 S__20594742 S__20594743_0 S__20594744

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *