ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน RUN FOR FUN ครั้งที่ 2 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0042

ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน RUN FOR FUN ครั้งที่ 2 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน RUN FOR FUN วิ่งสนุก  สุขภาพดี ครั้งที่ 2 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองบางมูลนาก สำหรับการจัดงาน RUN FOR FUN วิ่งสนุก  สุขภาพดี ครั้งที่ 2กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอบางมูลนาก รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนจัดซื้อวัสดุการแพทย์มอบให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงพยาบาลบางมูลนาก  หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในเขตอำเภอบางมูลนาก และสมทบชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

290163 สสอ.บางมูลนาก_๒๐๐๑๒๙_0074 ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0042 ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0043 ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0044

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *