ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่และงานครบรอบ 60 ปี ท่าน ดร.บรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล

5E7C56A2-758F-4C5E-9610-A17A41D1F181

ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่และงานครบรอบ 60 ปี ท่าน ดร.บรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่และงานครบรอบ 60 ปี ท่าน ดร.บรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี

5E7C56A2-758F-4C5E-9610-A17A41D1F181 68019 img1600590349018 img1600599514659 img1600599554988

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *