รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

16
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562    บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *