รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2019

unnamed (16)
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2019

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ  CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณะบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *