รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5ปีติดต่อกัน ( พ.ศ.2559-2563)

S__23183380

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5ปีติดต่อกัน ( พ.ศ.2559-2563)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2559-2563) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยนายอำนวย มากทรัพย์ ตำแหน่ง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

S__23183380

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *