รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

S__19693629

รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  23 กรกฏาคม 2563 ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร  จำกัด จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 เพื่อลดอัตราการป่วย ลดความรุนแรงของโรค ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และลดอัตราการขาดงาน โดยทางกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ จำนวน 46 คน ณ โรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

IMG_20200723_100814 IMG_20200723_100832 IMG_20200723_100858 IMG_20200723_100917 IMG_20200723_105905 S__19693629 S__19693634

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *