“รักห่วงใย ใส่ใจพนักงาน เพื่อสุขภาพที่ดี”

2242022_๒๒๐๕๐๕_0

“รักห่วงใย ใส่ใจพนักงาน เพื่อสุขภาพที่ดี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ทางบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร (งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นละอองยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อยับยั้งไวรัสและเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และทุกวันพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

2242022_๒๒๐๕๐๕_0 2242022_๒๒๐๕๐๕_8 2242022_๒๒๐๕๐๕_10 2242022_๒๒๐๕๐๕_11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *