ยินดีต้อนรับหัวหน้าผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก พร้อมคณะฯ

563

ยินดีต้อนรับหัวหน้าผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก พร้อมคณะฯ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้  พันเอกศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร  ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมคณะฯ  ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน ตรวจเยี่ยมเชิงรุกในสถานประกอบกิจการในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19  ณ โรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

547 550 554 555 559 560 563 565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *