ยินดีต้อนรับผู้บริหารฯจากบริษัท SNM Service (Thailand) Ltd. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

S__61333534

ยินดีต้อนรับผู้บริหารฯจากบริษัท SNM Service (Thailand) Ltd. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารฯจากบริษัท SNM Service (Thailand) Ltd. พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง ฯลฯ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี

IMG_20220620_104209 S__61333526 S__61333527 S__61333534

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *