มอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ประจำปี 2563

2172020_๒๐๐๗๒๑_9

มอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  20 กรกฏาคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ทำพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ประจำปี 2563 โดยทางคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบและร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณโครงการฯประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหอไกร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหอไกรให้ดียิ่งขึ้น

2172020_๒๐๐๗๒๑_9 2172020_๒๐๐๗๒๑_24 2172020_๒๐๐๗๒๑_25 2172020_๒๐๐๗๒๑_26 2172020_๒๐๐๗๒๑_30 2172020_๒๐๐๗๒๑_31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *