มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563

106673

มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 แด่ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   นายโชคชัย รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางมูลนาก ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ และผู้มีอุปการะคุณต่อบริษัท ฯ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีตลอดไป

106673 612020_200106_0003 612020_200106_0008 มอบกระเช้าปีใหม่ 63_๒๐๐๑๑๒๒๒_0004 (เล็ก) มอบกระเช้าปีใหม่ 63_๒๐๐๑๑๒๒๒_0022 (เล็ก) มอบกระเช้าปีใหม่ 63_24๐๐๑๐/25____6 (เล็ก) มอบกระเช้าปีใหม่ 63_24๐๐๑๐๒__2511 (เล็ก) (เล็ก) มอบกระเช้าปีใหม่ 63_200102_0013 มอบกระเช้าปีใหม่ 63_200102_0014 มอบกระเช้าปีใหม่ 63_200102_0015 มอบกระเช้าปีใหม่ 63_24๐๐๑๐22_0021 (เล็ก) มอบกระเช้าปีใหม่ 63_200102_0020 มอบกระเช้าปีใหม่ 63_200102_0019 มอบกระเช้าปีใหม่ 63_200102_0018 มอบกระเช้าปีใหม่ 63_200102_0016

RBT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *