ผู้บริหารฯนำพนักงานตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19โดยตรวจ Antigen test kit (ATK)

1425202

ผู้บริหารฯนำพนักงานตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19โดยตรวจ Antigen test kit (ATK)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผู้บริหารฯนำพนักงานตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19โดยตรวจ Antigen test kit (ATK) อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในบริษัทฯจะได้รับการปกป้องและปลอดจากเชื้อโควิด-19 ผลสรุปการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อ

1425202 1425206 1425211 1425214 ตรวจATK ATB 170921_๒๑๐๙๑๗_0 ตรวจATK ATB 170921_๒๑๐๙๑๗_1_1 ตรวจATK ATB 170921_๒๑๐๙๑๗_3_0 ตรวจATK ATB 170921_๒๑๐๙๑๗_10_2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *