ผู้บริหารฯนำพนักงานฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโควิด-19

S__66125832 (Medium)

ผู้บริหารฯนำพนักงานฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโควิด-19

เมื่อวันที่ 17,23 สิงหาคม 2564 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำพนักงานของบริษัทฯ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ โรงพยาบาลชัยอรุณ  เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ระดับประเทศ และทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน

S__66125832 (Medium) S__33587328 6634 70601 196449 327080 327088 499304 1347809 1347813 S__7979053 S__7979054 S__65298460

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *