ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงประจำปี 2564

สำนักงานใหญ่(27-10-64)_๒๑๑๐๒๗_8 (Small)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงประจำปี 2564 ของทางโรงไฟฟ้าฯ และก่อนเข้าปฏิบัติงานได้ทำการตรวจ Antigen test kit (ATK) ทุกครั้ง สรุปผลการตรวจ : ไม่พบการติดเชื้อโควิด-19

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ กล่าวว่า ให้พนักงานในองค์กร และผู้ติดต่องานภายโรงไฟฟ้าฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำนักงานใหญ่(27-10-64)_๒๑๑๐๒๗_4 (Small) สำนักงานใหญ่(27-10-64)_๒๑๑๐๒๗_2 (Small) สำนักงานใหญ่(27-10-64)_๒๑๑๐๒๗_8 (Small) สำนักงานใหญ่(27-10-64)_๒๑๑๐๒๗_11 (Small) 107555 107507

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *