ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

119744

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง   องค์ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของสถานประกอบการ  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และบูรณาการร่วมหน่วยงานภาคีภาครัฐในการดำเนินงาน

119744 119745 IMG_20200122_090200 img1579658621995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *