ประชุมสัมมนาผู้สนับสนุน และผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)

IMG_20191128_093255 (Small)

ประชุมสัมมนาผู้สนับสนุน และผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)

เมื่อวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2562  นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้สนับสนุน และผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)  ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ผ่านมา รับฟังการจัดทำแผนงานโครงการชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการชุมชน  เพื่อให้การทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

rbt

IMG_20191128_101007 (Small)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *