ประชุมสัมมนาผู้สนับสนุนและผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปี 2563

1599106400984

ประชุมสัมมนาผู้สนับสนุนและผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้สนับสนุนและผู้ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข (ที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี) ณ ห้องประชุมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย

1599106399717 1599106400984 IMG_20200903_094105 IMG_20200903_125936

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *