ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในสถานประกอบกิจการเขตสุขภาพที่ 3

1605583024338

ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในสถานประกอบกิจการเขตสุขภาพที่ 3

เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2563  ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในสถานประกอบกิจการเขตสุขภาพที่ 3 ด้วย ๑๐ Packages และส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพ คนไทยวัยทำงานหุ่นดีสุขภาพดีเตรียมความพร้อมสู่สูงวัยอย่างภาคภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

1605584312558 img1605581261849 1605584303923

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *