ประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลหอไกร ประจำปี 2563

1332020_๒๐๐๓๑๓_0028

ประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลหอไกร ประจำปี 2563

ด้วย บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหอไกร จำนวน 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2563 และร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลหอไกร ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน

received_799170207234725 received_229188761459338 (Small) 1583829747078 1332020_๒๐๐๓๑๓_0051 1332020_๒๐๐๓๑๓_0026 1332020_๒๐๐๓๑๓_0031 received_136789907710149 received_494209874603983 img1583727356643 1332020_๒๐๐๓๑๓_0064 FB_IMG_1583758340256 1583757786355 (Small) 1332020_๒๐๐๓๑๓_0060 1332020_๒๐๐๓๑๓_0040

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *