ประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุม 01092563_๒๐๐๙๐๑_42

ประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้แทนบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

ประชุม 01092563_๒๐๐๙๐๑_22 ประชุม 01092563_๒๐๐๙๐๑_42 ประชุม 01092563_๒๐๐๙๐๑_81 ประชุม 01092563_๒๐๐๙๐๑_86

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *