ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร

timeline_20220618_190813

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร

เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2565  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้ นางสุริษา เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร (บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด) ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกรอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหอไกร

IMG_20220617_131007 timeline_20220618_190755 timeline_20220618_190800 (Small) timeline_20220618_190813

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *